Onze praktijk

De praktijk is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00 uur.

Telefoonnummer praktijk: 0591 38 13 10.
Dit nummer heeft een keuzemenu:

  • keuze 1 – spoed
  • keuze 2 – assistente
  • keuze 3 – herhalingsrecept opgeven (werkt ook in het weekend en ‘s nachts)

Bij de doktersassistente kunt u terecht met veel vragen. Zij kan u advies geven, een afspraak inplannen of overleggen over o.a. verwijzingen, machtigingen en uitslagen. Er zijn in de praktijk meerdere assistentes werkzaam.

Op afspraak worden door de doktersassistentes op een eigen spreekuur een aantal medische handelingen verricht zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, controle voor suikerziekte. Zij doen ook urineonderzoek en zwangerschapstesten.

Ook kunt u in onze praktijk terecht voor zaken als een diëtist, het aan laten meten van steunkousen en oogmetingen bij suikerziekte (fundusmeting).

Buiten de praktijkuren, wordt u doorverwezen naar de Centrale Huisartsenpost te Emmen (uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen).

praktijk

Administratie

Het is van belang dat u wijzigingen in uw verzekering zo snel mogelijk doorgeeft op de praktijk. Als u als nieuwe patient in de praktijk komt willen we graag dat u een formulier invult met alle gegevens die van belang zijn. Hieronder vallen uw NAW-gegevens, maar ook medische voorgeschiedenis en of u medicijnen gebruikt of een specialist in het ziekenhuis bezoekt.

Voor vakantiegangers en andere “passanten” worden verrichtingen en medicatie direct bij de eigen verzekering ingediend als de verzekeringsgegevens kloppen. Als er geen geldige verzekeringsgegevens bekend zijn dan moet u contant of met de pinpas afrekenen en krijgt U de nota mee om zelf in te dienen bij uw verzekering.

Administratieve zaken kunt U ook via ons e-mailadres (praktijk@hapschoonoord.nl) regelen.

Medische gegevens elektronisch delen via het landelijke schakelpunt?
U kunt via onderstaande link hiervoor toestemming geven. Het betreft uw medicatie, uw allergieën, een overzicht van uw medische problemen en het laatste deel uit uw patiënten dossier van de huisarts. U kunt ook voor een deel hiervan toestemming geven. www.ikgeeftoestemming.nl of via www.vzvz.nl

Inzage medisch dossier
Vanaf 01 juli 2020 hebben patiënten meer rechten met betrekking tot het inzien van hun medisch dossier. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen online inzage en een elektronisch afschrift. Lees meer over inzage medisch dossier via deze link.

De apotheekhoudende huisartsenpraktijk bevind zich in gezondheidscentrum Schoonoord. In hetzelfde pand vind u ook:

  • Tandarts H. Meursing 0591-382470
  • Fysiotherapie Schoonoord 0591-382500
  • Logopediepraktijk Nicky Meursing 06 41487707

Het gezondheidscentrum is vast gebouwd aan woonzorgcentrum Het Ellertsveld. Ons huisartsenpraktijk is DEKRA gecertificeerd.

DIABETES
Diabetes spreekuur (elke 3-6 maanden controle).
ASTMA EN COPD
Spreekuur voor longpatiënten met longfunctie onderzoek.
BLOEDDRUK
Controle spreekuur voor hoge bloeddruk met een mogelijkheid tot 24 uurs bloeddrukmeting.
OOGONDERZOEK
Oogonderzoek ook met spleetlamp.
HARTFILMPJE
Mogelijkheid tot het maken van een electrocardiogram (hartfilmpje).
ONDERZOEK VAN DE HUID
Mogelijkheid om een hapje uit een huidaandoening te nemen om het te laten beoordelen.
PATHOLOGIE ONDERZOEK
Goede voorzieningen voor het weghalen (chirurgisch, of met de “shave” methode, tevens electrocoagulatie aanwezig) en laten nakijken van huidaandoeningen (PA onderzoek).
SPIRAALTJE
Mogelijkheid tot het plaatsen van een spiraaltje (gewoon of met hormoon=Mirena).
DEMENTIE
Mogelijkheid tot het screenen voor dementie (inclusief een geheugentest).
POH-GGZ GESPREKKEN
Gesprekken met dhr. A. Egmond of mevr. M. Baudoin die aan de praktijk verbonden zijn als POH-GGZ. Deze gesprekken vallen onder de basisverzekering en zijn dus zonder extra kosten toegankelijk. Afspraken worden door de assistente gemaakt. Gesprekken kunnen nuttig zijn bij bijvoorbeeld depressie, rouwverwerking, stress door verlies van werk of ziekte. Deze spreekuren zijn op vrijdag en soms op een andere dag.
ECHO ONDERZOEK VAN DE BUIK
Nader onderzoek van de buik met behulp van de ECHO.
VOOR SPOED BEL:

0591 38 13 10 – keuze 1