Onze missie en visie

Missie

De apotheekhoudende huisartsenpraktijk Schoonoord verleent laagdrempelige kwalitatief goede huisartsgeneeskundige en farmaceutische zorg (volgens NHG standaarden met eventueel gemotiveerd afwijken) aan de inwoners van Schoonoord en omgeving. Ziekte en beperkingen zijn er wel maar de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van de patiënten wordt zoveel mogelijk bevorderd. Als lokale aanbieder van zorg worden binnen de praktijk in overleg met de patiënt keuzen gemaakt óf voor zelfzorgadviezen, en/óf voor nadere diagnostiek en/óf voor behandeling binnen de praktijk en/óf zo nodig voor verwijzing naar een of meerdere andere zorgaanbieders in de eerste of tweede lijn.

Visie

In de komende jaren wil huisartsenpraktijk Schoonoord zonder drempels toegankelijk blijven voor de patiënten. De continuïteit van de huisartsenzorg heeft de hoogste prioriteit (vinden van één of meerdere opvolgers). In Zuid-Oost Drenthe is dat niet altijd gemakkelijk. De praktijk wil zoveel mogelijk behandelingen en diagnostiek zonder extra kosten voor de patiënt aanbieden (ECHO, ECG, IPT, etc, zie de website). Ook op farmaceutisch gebied wil de praktijk zoveel mogelijk continuïteit bieden in generieke verpakking van geneesmiddelen die langdurig moeten worden gebruikt. En dit zonder bijbetalingen. Bij complexe ouderen problematiek wil de praktijk een stabiliserende rol spelen door verbetering van begeleiding en –als dat kan – medicatiegebruik te beperken of te verminderen. Onze kernwaarden: laagdrempelige zorg, geen tot weinig extra kosten voor de verzekerde patiënt, onverdeelde aandacht voor de problematiek zowel op geestelijk gebied als op lichamelijk gebied. Ook in de toekomst moet de apotheekhoudende huisartsenpraktijk een spilfunctie blijven vervullen in het gezondheidssysteem in Schoonoord en een aanspreekpunt zijn voor samenwerking rond de patiënt zowel voor de eerste lijn als voor de tweede lijn.

natuur_schoonoord
Jaarverslag 2019
Beleidsplan 2020
VOOR SPOED BEL:

0591 38 13 10 – keuze 1