Spoed

Telefoonnummer 0591 38 13 10 – keuze 1

Wanneer spoedeisende hulp gevraagd wordt kunt u tijdens werkdagen altijd bellen. Wilt u aan de assistente of arts duidelijk meedelen dat het spoedeisende hulp betreft. Bij een spoedvisite is het van belang een zo duidelijk mogelijke plaatsaanduiding te geven. Houdt adres, geboortedatum, medicijnlijst en verzekeringsgegevens bij de hand.

Ongevallen/Eerste Hulp
Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbrandingen etc.) kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt houdt de huisarts rekening met uw komst.
Weekend- en Avonddienst (vanaf 17.00 uur tot 08.00 uur)
Bel buiten de praktijkuren en in het weekend met telefoonnummer 0900-1120112 en u wordt doorverwezen naar de Centrale Huisartsenpost Emmen (bij het Scheperziekenhuis). Uitsluitend voor spoedgevallen.
VOOR SPOED BEL:

0591 38 13 10 – keuze 1